Przejdź do treści

e-Usługi

1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gruntów lub o powierzchni posiadanych gruntów
WN-15
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
WN-16
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego
WN-17
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
WN-83
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie
WN-85
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o najem lokali użytkowych
WN-86
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
WN-90
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
WN-95
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2019
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2019
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2019
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Informacja o lasach
IL-1-2019
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2019
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Informacja o gruntach
IR-1-2019
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
DO-22
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: